De Hongaren komen uit het Oeralgebied. Ze hebben een unieke taal in Europa, ontstaan tijdens hun vele omzwervingen: zie deze link. Tussen 1924 en 1928 kwamen twintigduizend Hongaarse kinderen naar België (hoofdzakelijk Vlaanderen) om aan de armoede in eigen land te ontsnappen. Ook naar Zweden, Engeland, Nederland en Zwitserland trokken er Hongaarse kindertreinen: zie deze link . Eén van hen, en niet de minste, was E.H. Regöczi die als kind in 1926 naar Poperinge kwam en over wie je op deze website meer kan lezen.  In voorbereiding van zijn priesterwijding in Brugge (1943) werd in Oost- en West-vlaanderen een Hongaarse vriendenkring opgericht. Enkele studenten "Hongaars in Gent", zoals de bestuursleden Jan Boon, Paul Blanckaert  en Chris Vanrenterghem zijn afstammelingen van die hongaarse kinderen (die op latere leeftijd lid werden van de Hongaarse Vriendenkring)  en via het Hongaars willen ze de taal van hun moeder en de contacten met hun familie in Hongarije levendig houden.Van de overige studenten volgt het merendeel de lessen omdat ze een Hongaars lief of een stukje Hongaarse grond met een huisje erop hebben.
Op initiatief van deze Hongaars Vlaamse  Vriendenkring (Magyar Flamand Barati Kör) en onder de enthousiaste bezieling van André Inghels ging op 5 januari 1997 een cursus Hongaars van start met 27 deelnemers. De lessen gingen door de gebouwen van het GITO in Sint-Amandsberg. Er waren twee klassen, onder de leiding van resp. Mevrouw Botlik Ildiko (beëdigd vertaler-tolk) en de Heer Sajgó Apor (nu verbonden aan de Europese Gemeenschap). Er waren  en er zijn tot op vandaag 20 cursusavonden van 2 uur gepland. T.g.v. een reorganisatie binnen het Gentse scholennet in 2000-2001, diende de groep  te verhuizen naar de huidige locatie (stedelijke Freinetschool Lucas Munichplein 29 Gent), dichter bij het Gentse stadscentrum en op een 400 m. van het Dampoortstation. Er waren toen 2 groepen met ongeveer 20-22 cursisten. Vanaf het schooljaar 2002-2003 werd een vereniging opgericht, die de benaming kreeg van de Vlaams-Hongaarse Culturele Kring (HVCK). In datzelfde jaar kwam Mariann (beëdigd vertaler-tolk) bij de Kring als lesgeefster en werd er voortaan in drie groepen gewerkt. Het werd ook een gewoonte de les voor Kerstmis of de laatste les van het schooljaar (meestal voor het Paasverlof) te vieren met uiteraard Hongaarse natjes, droogjes en liederen.
Als student Hongaars-in-Gent kan u op deze website verschillende opgeloste oefeningen vinden: vraag uw paswoord!

Dit is uw moment, studeer Hongaars in Gent!

Hieronder enkele beelden van het gezellig samenzijn.